0  Vare(r)  -  Vis kurv
0,00
Vis kurv
I alt   0,00 DKK
Landbrugsloven - Landbrugets Retsforhold II

Landbrugsloven - Landbrugets Retsforhold II

Mortensen, Peter
Landbrugsloven - Landbrugets Retsforhold II
ISBN: 9788799323623. 2. udg. 2011, 459 sider.

Pris: 525,00 kr. ekskl. moms. 656,25 kr. inkl. moms.

STUDIEPRIS: 280,00 kr. ekskl. moms. 350,00 kr. inkl. moms.
Pris ved 1Stk 656,25 DKK

Antal
Køb

Indholdsfortegnelse 
Forord 
"Landbrugsloven" omhandler lov om landbrugsejendomme, der i 2010 undergik de mest omfattende ændringer siden 1967. Den er en lærebog til universiteter og andre højere læreanstalter samt til efter- og videreuddannelse.
Endvidere er bogen - som følge af et udførligt noteapparat og registre - anvendelig som opslagsværk for den, der i praksis arbejder med sagsbehandling og rådgivning vedrørende landbrugsloven og tilknyttede bestemmelser. Bogen er derfor særlig anvendelig for jordbrugskommissioner, advokater, landinspektører og landbrugskonsulenter.
Der gives en grundlæggende indføring i landbrugslovens komplekse regler samt i relevante bestemmelser i bl.a. planloven, naturbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordfordelingsloven, randzoneloven og lov om drift af landbrugsjorder.
 
Bogen behandler bl.a. følgende emner:      
 • Landbrugslovens historie og formål
 • Myndigheder, administration og dispensation
 • Ansøgninger og erklæringsskemaer
 • Begreberne landbrugsejendomme, landbrugsbedrift og jordløse husdyrbrug m.v.
 • Notering og ophævelse af landbrugspligt
 • Den upersonlige bopælspligt
 • Drift af landbrugsejendomme (driftsloven)
 • Personers, selskabers, fondes m.v. erhvervelse af landbrugsejendomme
 • Forpagtning af landbrugsejendomme
 • Omlægning af jorder mellem landbrugsejendomme
 • Oprettelse af nye landbrugsejendomme
 
Foruden stikordsregister indeholder bogen, domsregister og lovregister samt oversigter over landbrugslovens væsentligste regler. Endvidere er lovens tekst optrykt. Opslag i bogen er endvidere gjort lette, ved at teksten så vidt muligt følger lovtekstens opbygning med tydelig angivelse af lovhenvisninger i afsnitsoverskrifterne.
 
Bogen er ajourført indtil den 15. juni 2011.
 
Peter Mortensen er professor i formueret ved Københavns Universitet. Han har bl.a. skrevet fagbøger og artikler om landbrugsloven, om forpagtning af landbrugsjord og om ekspropriation.
Kunder købte også
Landbrugsforpagtning

Landbrugsforpagtning

Mortensen, Peter

Landbrugsforpagtning
Misligholdelse af parternes hovedforpligtelser
GadJura, Forlaget Thomson A/S
ISBN: 8761900028. 1. udgave 1999, 770 sider.

Pris: 240,00 kr. ekskl. moms. 300,00 kr. inkl. moms
300,00 DKK